PRINCE2 Agile® Practitioner

PRINCE2 Agile® powstał by w jasny sposób przedstawić możliwość połączenia metodyki zarządzania projektami PRINCE2 ze zwinnym podejściem do dostarczania wartościowych produktów. PRINCE2 Agile® nie proponuje nam nowego podejścia zwinnego, lecz pokazuje jak najbardziej popularne metody i podejścia zwinne (Scrum, Lean Start-up, Kanban, itd.) zastosować w środowisku prowadzącym projekty w zgodzie z pryncypiami PRINCE2, a także przy wykorzystaniu proponowanych przez tę metodykę tematów i procesów w zarządzaniu projektami.  Jednocześnie PRINCE2 Agile® można wykorzystać do wprowadzenia struktury, odpowiedzialności zarządczej oraz właściwego poziomu sterowania do organizacji pracujących w oparciu o zwinne podejścia, metody i techniki.

Certyfikat PRINCE2 Agile® Practitioner

Uzyskanie certyfikatu PRINCE2 Agile® Practitioner pomoże w łączeniu struktur zarządczych oraz podejścia do zarządzania i nadzoru ze zwinnymi metodami, technikami i podejściami do dostarczania produktów i organizacji pracy projektowej. Posiadacz certyfikatu będzie umiał dokonać oceny projektu w środowisku zwinnym i zastosować poznane zagadnienia w praktyce.

Do egzaminu PRINCE2 Agile® Practitioner może podejść osoba posiadająca certyfikat:

 • PRINCE2 Agile® Foundation
 • PRINCE2® Foundation lub Practitioner
 • Project Management Professional® (PMP)
 • Certified Associate in Project Management® (CAPM)
 • IPMA Levels A, B, C and D® (Certified Project Director)

Egzamin trwa 2,5 godziny (150 minut), obejmuje 50 pytań jednokrotnego wyboru z progiem zdawalności 60% (tj. 30 poprawnych odpowiedzi). Podczas egzaminu można korzystać z manualu PRINCE2 Agile®.

Zapisz się na szkolenie lub skontaktuj
z nami, by zorganizować szkolenie w Twojej firmie:

+48 727 530 530

Szczegóły szkolenia

Czas trwania 3 dni (24h)
Poziom Zaawansowany
Certyfikat PRINCE2 Agile® Pracitioner + PMI® REP
Liczba punktów PDU w trójkącie kompetencji PMI®:
Leadership 5
Strategic and Business Managment 7
Technical Project Management 12
Suma 24

CELE SZKOLENIA:

 • Zrozumieć w pełni wymagania zarządcze metodyki PRINCE2
 • Zdobyć szeroki zakres wiedzy o metodach i technikach zwinnych, w tym: Scrum, Kanban, Lean Start-up and Cynefin
 • Zrozumieć połączenia pomiędzy PRINCE2 oraz zwinnym sposobem pracy
 • Potwierdzić zdobyte kompetencje certyfikatem na poziomie Practitioner

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

 • Pozwala Ci spojrzeć na projekt z perspektywy zarządzania i dostarczania produktów
 • Umożliwia skalowanie narzędzi do wymagań Twojego projektu
 • Wykorzystuje powszechnie stosowane podejścia zwinne
 • Daje możliwość połączenie dobrego nadzoru i zarządzania z elastycznym i pragmatycznym podejściem
 • Pozwoli Ci podnieść projekty i praktyki pracy na wyższy poziom sukcesu i osiągnięć

KOMU POLECAMY SZKOLENIE?

 • Każdej osobie zaangażowanie w realizację projektów w środowisku zwinnym
 • Każdej osobie chcącej rozpocząć swoją przygodę ze zwinnym zarządzaniem projektami
 • Każdej osobie chcącej pogodzić wymagania zarządzanie wyższego szczebla ze zwinną realizacją projektów
 • Każdej osobie chcącej wprowadzić zwinne sposoby pracy do ustrukturyzowanego środowiska projektowego

Interaktywne szkolenie przygotowujące do egzaminu PRINCE2 Agile® Practitioner

PROGRAM:

 • Przygotowanie do egzaminu PRINCE2 Agile® Practitioner
 • Wyjaśnienie podstawowych aspektów metodyki PRINCE2
 • Wyjaśnienie podstawowych koncepcji powszechnie stosowanych zwinnych sposobów pracy
 • Przedstawienie celu łączenia metodyki PRINCE2 i podejścia zwinnego
 • Wyjaśnienie stosowania podejścia „fix and flex” do sześciu aspektów zarządzania projektem zgodnie z metodyką PRINCE2 w środowisku zwinnym
 • Przedstawienie zastosowanie pryncypiów PRINCE2 oraz dostosowania tematów, procesów i produktów zarządczych PRINCE2 do zwinnego środowiska prowadzenia projektu
 • Przedstawienie obszarów wspierających wdrożenie PRINCE2 Agile®

Zapraszamy do udziału w naszym najnowszym szkoleniu i podzielenia się z nami Państwa opinią na jego temat 🙂

Zamówienie - wybór szkolenia (krok 1/4)

Wybierz czas i miejsce szkolenia:
Musisz wybrać przynajmniej jedno szkolenie:

Wybierz miejsce szkolenia
Wybierz datę rozpoczęcia szkolenia

Zobacz także: