PRINCE2 Agile® Foundation

PRINCE2 Agile® powstał by w jasny sposób przedstawić możliwość połączenia metodyki zarządzania projektami PRINCE2 ze zwinnym podejściem do dostarczania wartościowych produktów. PRINCE2 Agile® nie proponuje nam nowego podejścia zwinnego, lecz pokazuje jak najbardziej popularne metody i podejścia zwinne (Scrum, Lean Start-up, Kanban, itd.) zastosować w środowisku prowadzącym projekty w zgodzie z pryncypiami PRINCE2, a także przy wykorzystaniu proponowanych przez tę metodykę tematów i procesów w zarządzaniu projektami.  Jednocześnie PRINCE2 Agile® można wykorzystać do wprowadzenia struktury, odpowiedzialności zarządczej oraz właściwego poziomu sterowania do organizacji pracujących w oparciu o zwinne podejścia, metody i techniki.

Certyfikat PRINCE2 Agile® Foundation

Uzyskanie certyfikatu PRINCE2 Agile® pomoże w dostarczaniu projektów wymagających zwinnego podejścia do dostarczania produktów poprzez zrozumienie dopasowania narzędzi zarządczych zawartych w metodyce PRINCE2 do szerokiego zakresu narzędzi zawartych w zwinnych ramach postępowania i właściwych im technikach.

Przystąpienie do egzaminu PRINCE2 Agile® Foundation nie wymaga spełnienia warunków wstępnych.

Egzamin trwa 1 godzinę zegarową, obejmuje 50 pytań jednokrotnego wyboru z progiem zdawalności 55% (tj. 28 poprawnych odpowiedzi).

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego:

+48-679-530-530

Szczegóły szkolenia

Czas trwania 2 dni (16h)
Poziom Podstawowy
Certyfikat PRINCE2 Agile Foundation®+ PMI® REP
Ilość punktów PDU w trójkącie kompetencji PMI®:
Leadership 3
Strategic and Business Managment 4
Technical Project Management 9
Suma 16

CELE SZKOLENIA:

 • Zrozumieć w pełni wymagania zarządcze metodyki PRINCE2
 • Zdobyć szeroki zakres wiedzy o metodach i technikach zwinnych, w tym: Scrum, Kanban, Lean Start-up and Cynefin
 • Zrozumieć połączenia pomiędzy PRINCE2 oraz zwinnym sposobem pracy
 • Potwierdzić zdobyte kompetencje certyfikatem na poziomie Foundation

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

 • Pozwala Ci spojrzeć na projekt z perspektywy zarządzania i dostarczania produktów
 • Umożliwia skalowanie narzędzi do wymagań Twojego projektu
 • Wykorzystuje powszechnie stosowane podejścia zwinne
 • Daje możliwość połączenie dobrego nadzoru i zarządzania z elastycznym i pragmatycznym podejściem

KOMU POLECAMY SZKOLENIE?

 • Każdej osobie zaangażowanie w realizację projektów w środowisku zwinnym
 • Każdej osobie chcącej rozpocząć swoją przygodę ze zwinnym zarządzaniem projektami
 • Każdej osobie chcącej pogodzić wymagania zarządzanie wyższego szczebla ze zwinną realizacją projektów
 • Każdej osobie chcącej wprowadzić zwinne sposoby pracy do ustrukturyzowanego środowiska projektowego

Interaktywne szkolenie przygotowujące do egzaminu PRINCE2 Agile® Foundation

PROGRAM:

 • Przygotowanie do egzaminu PRINCE2 Agile® Foundation
 • Wyjaśnienie podstawowych aspektów metodyki PRINCE2
 • Wyjaśnienie podstawowych koncepcji powszechnie stosowanych zwinnych sposobów pracy
 • Przedstawienie celu łączenia metodyki PRINCE2 i podejścia zwinnego
 • Wyjaśnienie stosowania podejścia „fix and flex” do sześciu aspektów zarządzania projektem zgodnie z metodyką PRINCE2 w środowisku zwinnym
 • Przedstawienie zastosowanie pryncypiów PRINCE2 oraz dostosowania tematów, procesów i produktów zarządczych PRINCE2 do zwinnego środowiska prowadzenia projektu
 • Przedstawienie obszarów wspierających wdrożenie PRINCE2 Agile®

Zapraszamy do udziału w naszym najnowszym szkoleniu i podzielenia się z nami Państwa opinią na jego temat 🙂

Zamówienie - wybór szkolenia (krok 1/4)

Wybierz czas i miejsce szkolenia:
Musisz wybrać przynajmniej jedno szkolenie

Wybierz miejsce szkolenia
Wybierz datę rozpoczęcia szkolenia

Zobacz także:

Dowiedz się o możliwości dofinansowania szkoleń

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych, więc nasze szkolenia mogą być dofinansowane z Powiatowego Urzędu Pracy.

Czym jest certyfikat PMP®?

Certyfikat Project Management Professional (PMP)® jest najbardziej uznanym na świecie programem certyfikacyjnym z dziedziny zarządzania projektami. Egzamin odbywa się w języku angielskim w postaci testu przeprowadzanego w zatwierdzonych przez PMI® centrach egzaminacyjnych. Aby móc do niego podejść, trzeba posiadać określone doświadczenie w pracy projektowej. Utrzymanie certyfikatu PMP® wymaga zebrania 60 punktów PDUs co 3 lata. W naszym portfolio najpopularniejszy jest cykl pięciu szkoleń przygotowujących do egzaminu PMP® - Akademia PMP®.

Czym jest certyfikat CAPM®?

Certyfikat Certified Associate in Project Management (CAPM)® dedykowany jest początkującym adeptom sztuki zarządzania projektami, członkom zespołów projektowych, a także studentom chcącym potwierdzić swoją wiedzę i nakreślić drogę dalszego rozwoju zawodowego. Aby przystąpić do egzaminu certyfikującego należy spełnić minimalne wymagania określone przez PMI® dotyczące doświadczenia lub odpowiedniego wykształcenia. Z pmexperts przygotujesz się do tego egzaminu podczas Akademii PMP®.

Czym jest certyfikat PRINCE2®?

Certyfikat PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) poświadcza znajomość opartego na procesach podejścia do zarządzania projektami, które dostarcza łatwo dopasowywaną i skalowalną metodykę. Ma bardzo formalny charakter, z powodzeniem wykorzystuje się ją przy realizacji złożonych przedsięwzięć w modelu tradycyjnym. Nasze szkolenia z zakresu PRINCE2® prowadzone są na dwóch poziomach zaawansowania: PRINCE2® Foundation oraz PRINCE2® Practitioner.