PRINCE2 Agile® Foundation

PRINCE2 Agile® powstał by w jasny sposób przedstawić możliwość połączenia metodyki zarządzania projektami PRINCE2 ze zwinnym podejściem do dostarczania wartościowych produktów. PRINCE2 Agile® nie proponuje nam nowego podejścia zwinnego, lecz pokazuje jak najbardziej popularne metody i podejścia zwinne (Scrum, Lean Start-up, Kanban, itd.) zastosować w środowisku prowadzącym projekty w zgodzie z pryncypiami PRINCE2, a także przy wykorzystaniu proponowanych przez tę metodykę tematów i procesów w zarządzaniu projektami.  Jednocześnie PRINCE2 Agile® można wykorzystać do wprowadzenia struktury, odpowiedzialności zarządczej oraz właściwego poziomu sterowania do organizacji pracujących w oparciu o zwinne podejścia, metody i techniki.

Certyfikat PRINCE2 Agile® Foundation

Uzyskanie certyfikatu PRINCE2 Agile® pomoże w dostarczaniu projektów wymagających zwinnego podejścia do dostarczania produktów poprzez zrozumienie dopasowania narzędzi zarządczych zawartych w metodyce PRINCE2 do szerokiego zakresu narzędzi zawartych w zwinnych ramach postępowania i właściwych im technikach.

Przystąpienie do egzaminu PRINCE2 Agile® Foundation nie wymaga spełnienia warunków wstępnych.

Egzamin trwa 1 godzinę zegarową, obejmuje 50 pytań jednokrotnego wyboru z progiem zdawalności 55% (tj. 28 poprawnych odpowiedzi).

Zapisz się na szkolenie lub skontaktuj
z nami, by zorganizować szkolenie w Twojej firmie:

+48 727 530 530

Szczegóły szkolenia

Czas trwania 2 dni (16h)
Poziom Podstawowy
Certyfikat PRINCE2 Agile Foundation®+ PMI® REP
Liczba punktów PDU w trójkącie kompetencji PMI®:
Leadership 3
Strategic and Business Managment 4
Technical Project Management 9
Suma 16

CELE SZKOLENIA:

 • Zrozumieć w pełni wymagania zarządcze metodyki PRINCE2
 • Zdobyć szeroki zakres wiedzy o metodach i technikach zwinnych, w tym: Scrum, Kanban, Lean Start-up and Cynefin
 • Zrozumieć połączenia pomiędzy PRINCE2 oraz zwinnym sposobem pracy
 • Potwierdzić zdobyte kompetencje certyfikatem na poziomie Foundation

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

 • Pozwala Ci spojrzeć na projekt z perspektywy zarządzania i dostarczania produktów
 • Umożliwia skalowanie narzędzi do wymagań Twojego projektu
 • Wykorzystuje powszechnie stosowane podejścia zwinne
 • Daje możliwość połączenie dobrego nadzoru i zarządzania z elastycznym i pragmatycznym podejściem

KOMU POLECAMY SZKOLENIE?

 • Każdej osobie zaangażowanie w realizację projektów w środowisku zwinnym
 • Każdej osobie chcącej rozpocząć swoją przygodę ze zwinnym zarządzaniem projektami
 • Każdej osobie chcącej pogodzić wymagania zarządzanie wyższego szczebla ze zwinną realizacją projektów
 • Każdej osobie chcącej wprowadzić zwinne sposoby pracy do ustrukturyzowanego środowiska projektowego

Interaktywne szkolenie przygotowujące do egzaminu PRINCE2 Agile® Foundation

PROGRAM:

 • Przygotowanie do egzaminu PRINCE2 Agile® Foundation
 • Wyjaśnienie podstawowych aspektów metodyki PRINCE2
 • Wyjaśnienie podstawowych koncepcji powszechnie stosowanych zwinnych sposobów pracy
 • Przedstawienie celu łączenia metodyki PRINCE2 i podejścia zwinnego
 • Wyjaśnienie stosowania podejścia „fix and flex” do sześciu aspektów zarządzania projektem zgodnie z metodyką PRINCE2 w środowisku zwinnym
 • Przedstawienie zastosowanie pryncypiów PRINCE2 oraz dostosowania tematów, procesów i produktów zarządczych PRINCE2 do zwinnego środowiska prowadzenia projektu
 • Przedstawienie obszarów wspierających wdrożenie PRINCE2 Agile®

Zapraszamy do udziału w naszym najnowszym szkoleniu i podzielenia się z nami Państwa opinią na jego temat 🙂

Zamówienie - wybór szkolenia (krok 1/4)

Wybierz czas i miejsce szkolenia:
Musisz wybrać przynajmniej jedno szkolenie:

Wybierz miejsce szkolenia
Wybierz datę rozpoczęcia szkolenia

Zobacz także: