Zapisz się
online

Komunikacja w Biznesie

Szkolenie koncentruje się na rozwoju kompetencji w zakresie komunikacji biznesowej, które wzmacniają efektywność działania każdego pracownika.

Program uwzględnia podstawy teorii zarządzania relacjami (The Relationship Awareness Theory), która pomaga zwiększyć efektywność w relacjach oraz odkryć sprawdzone rozwiązania dla relacji biznesowych i osobistych.

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają narzędzia oraz pogłębią wiedzę, która pomoże im rozpocząć prace z nowymi umiejętnościami natychmiast po zakończeniu szkolenia. Ten program uwzględnia wiele praktycznych i angażujących ćwiczeń. Uczestnicy opuszczą szkolenie z konkretnymi planami indywidualnymi dot. polepszenia lub rozwoju relacji.

Zapisz się na szkolenie lub skontaktuj
z nami, by zorganizować szkolenie w Twojej firmie:

+48 727 530 530

Szczegóły szkolenia

Czas trwania 2 dni (16 h)
Poziom Zaawansowany
Certyfikat PMI® REP
Liczba punktów PDU w trójkącie kompetencji PMI®:
Leadership 10
Strategic and Business Managment 2
Technical Project Management 4
Suma 16

CELE SZKOLENIA:

 • zaprezentowanie praktycznej wiedzy na temat efektywnej komunikacji biznesowej z naciskiem na komunikację i budowanie zgranych zespołów z wykorzystaniem inteligencji emocjonalnej,
 • rozwinięcie ważnych umiejętności miękkich: dopasowanie stylu komunikacji do potrzeb odbiorcy, nowe spojrzenie na informację zwrotną, budowanie oraz skuteczne zapobieganie i zarządzanie konfliktami.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

 • wzrośnie efektywność pracy Twojego zespołu projektowego,
 • rozwiniesz umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz relacji interpersonalnych,
 • zrozumiesz własne motywacje oraz motywacje Twoich współpracowników co wpłynie na polepszenie komunikacji w zespole i wydajności pracy zespołu,
 • będziesz skuteczniej nawiązywał/a relacje ze Sponsorem projektu,
 • wzrośnie efektywność Twojej komunikacji w zespole i będzie dostosowana do cyklu życia projektu.

KOMU POLECAMY SZKOLENIE?

 • kierownikom projektów,
 • członkom zespołów projektowych,
 • kadrze kierowniczej zaangażowanej w projekty,
 • osobom zainteresowanym podniesieniem kompetencji miękkich w pracy zespołowej.

PROGRAM:

Wprowadzenie

 • płaszczyzny komunikatu - Cztery pary uszu von Thuna,
 • komunikat „ja”,
 • czynniki zakłócające słuchanie i rozumienie wypowiedzi,
 • reguły rządzące komunikacją i czynniki wpływające na jej skuteczność i efektywność.
Komunikacja biznesowa, a relacje międzyludzkie
 • wstęp do teorii zarządzania relacjami,
 • zasady komunikacji interpersonalnej,
 • znaczenie relacji międzyludzkich,
 • jak się komunikujemy? Nasze motywacje, a zachowania,
 • narzędzia skutecznej komunikacji w dużej grupie pracowników.
Informacja zwrotna pozytywna i negatywna
 • przekazywanie konstruktywnej informacji zwrotnej,
 • dlaczego nie potrafię powiedzieć „nie” i jak to robić skutecznie,
 • różnice między zachowaniem asertywnym, a agresywnym i uległym.
Etykieta w biznesie
 • etykieta w komunikacji bezpośredniej,
 • etykieta w komunikacji elektronicznej,
 • etykieta ubioru.
Komunikacja ze Sponsorami
 • kim jest Twój Sponsor i czego oczekuje od Twojego zespołu,
 • efektywne formy komunikacji ze Sponsorami,
 • jak budować i utrzymać dobre relacje.
Komunikacja w projekcie
 • dlaczego się komunikujemy w projekcie i z kim?,
 • jak połączyć komunikację z cyklem życia projektu,
 • narzędzia do komunikacji w projektach,
 • role zespołu w komunikacji.

Zapraszamy do udziału w naszym najnowszym szkoleniu i podzielenia się z nami Państwa opinią na jego temat :).

Zamówienie - wybór szkolenia (krok 1/4)

Wybierz czas i miejsce szkolenia:
Musisz wybrać przynajmniej jedno szkolenie:

Wybierz miejsce szkolenia
Wybierz datę rozpoczęcia szkolenia