Biuro Zarządzania Projektami

Jeśli odpowiadasz za stworzenie Biura Zarządzania Projektami (PMO) lub jesteś zaangażowany w jego usprawnienie, na tym szkoleniu poznasz narzędzia i najlepsze praktyki by osiągnąć ten cel. Coraz więcej organizacji powołuje PMO, by rozwijać kulturę zarządzania projektami i zoptymalizować zasoby, które są zaangażowane w ich realizację. PMO zwykle spełnia też inne funkcje, w tym: podnoszenie kompetencji zespołów, monitorowanie i raportowanie przebiegu projektów czy rekomendowanie ich doboru do portfela organizacji. Pomimo wielu korzyści, zbudowanie wewnętrznego PMO wiąże się z wyzwaniami i wymaga uporządkowania środowiska projektowego i metodyki prowadzenia projektów. Co więcej, zaangażowanie zmotywowanych i wykwalifikowanych ludzi oraz przekonanie zarządu o słuszności tej inwestycji, to kolejne istotne elementy, by uruchomić taką komórkę z sukcesem. Tak powołane PMO będzie podnosiło jakość programów i projektów, poprawi komunikację oraz efektywność organizacji w realizacji jej strategii biznesowej poprzez spójne działania projektowe.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego:

+48-697-530-530

Szczegóły szkolenia

Czas trwania 2 dni (16 h)
Poziom Eksperckie
Certyfikat PMI® REP
Ilość punktów PDU w trójkącie kompetencji PMI®:
Leadership 4
Strategic and Business Managment 6
Technical Project Management 6
Suma 16

CELE SZKOLENIA:

 • omówienie procesu przygotowania do stworzenia PMO,
 • prezentacja przykładowego projektu stworzenia PMO,
 • poznanie typowych funkcji sprawowanych przez PMO,
 • stworzenie planu umiejscowienia PMO w strukturze organizacji i rekrutacji zespołu,
 • zaplanowanie rozwoju PMO w organizacji,
 • przedstawienie metod uzasadnienia biznesowego dla PMO w organizacji.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

 • będziesz potrafił opracować plan powołania PMO oraz zdefiniować kryteria jego sukcesu,
 • poznasz narzędzia wspierające zarządzanie interesariuszami i ryzykiem, by odpowiednio zareagować na ewentualne zagrożenia,
 • stworzysz dokumenty opisujące role i odpowiedzialność pracowników PMO,
 • dowiesz się, jak wspierać rozwój istniejącego już PMO,
 • poznając najlepsze praktyki, minimalizujesz niepewność i ryzyko błędów.

KOMU POLECAMY SZKOLENIE?

 • doświadczonym kierownikom projektów,
 • wyższej kadrze kierowniczej,
 • członkom Zarządów,
 • osobom odpowiedzialnym za tworzenie i rozwijanie PMO w organizacji,
 • pracownikom zainteresowanym usprawnieniem istniejącego PMO.

PROGRAM:

Wstęp

 • definicja Biura Zarządzania Projektami (PMO),
 • definicja organizacyjnego środowiska zarządzania projektami,
 • pozycja PMO w strukturze organizacyjnej,
 • przykłady funkcjonowania PMO w dojrzałych projektowo organizacjach.

Przygotowanie organizacji do stworzenia PMO

 • organizacyjne standardy zarządzania projektami,
 • kompetencje zespołu w zakresie zarządzania projektami,
 • dobór członków zespołu do PMO,
 • dylemat – tworzyć czy nie tworzyć?
 • uzasadnienie biznesowe PMO,
 • zaplanowanie projektu powołania PMO w organizacji,
 • komunikacja związana z powołaniem PMO.

Funkcje biura zarządzania projektami

 • wsparcie administracyjne projektów,
 • doradztwo i mentoring,
 • tworzenie i wdrażanie standardów zarządzania projektami: proces,narzędzia, kompetencje.
 • rozwój kompetencji – szkolenia,
 • zapewnienie dostępu do kompetentnych kierowników projektów,
 • raportowanie statusu portfela projektów do zarządu,
 • opiniowanie koncepcji projektowych.

Budowanie biura zarządzania projektami

 • zaprojektowanie PMO (funkcje, struktura, zasoby),
 • powołanie PMO,
 • przykładowy plan stworzenia PMO.

Utrzymywanie i rozwój PMO 

 • efektywne funkcjonowanie PMO w organizacji,
 • pozycjonowanie PMO w strukturze organizacyjnej,
 • pozyskiwanie i utrzymywanie wsparcia zarządu,
 • rozwój funkcji PMO.

Zamówienie - wybór szkolenia (krok 1/4)

Wybierz czas i miejsce szkolenia:
Musisz wybrać przynajmniej jedno szkolenie

Wybierz miejsce szkolenia
Wybierz datę rozpoczęcia szkolenia

Dowiedz się o możliwości dofinansowania szkoleń

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych, więc nasze szkolenia mogą być dofinansowane z Powiatowego Urzędu Pracy.

Czym jest certyfikat PMP®?

Certyfikat Project Management Professional (PMP)® jest najbardziej uznanym na świecie programem certyfikacyjnym z dziedziny zarządzania projektami. Egzamin odbywa się w języku angielskim w postaci testu przeprowadzanego w zatwierdzonych przez PMI® centrach egzaminacyjnych. Aby móc do niego podejść, trzeba posiadać określone doświadczenie w pracy projektowej. Utrzymanie certyfikatu PMP® wymaga zebrania 60 punktów PDUs co 3 lata. W naszym portfolio najpopularniejszy jest cykl pięciu szkoleń przygotowujących do egzaminu PMP® - Akademia PMP®.

Czym jest certyfikat CAPM®?

Certyfikat Certified Associate in Project Management (CAPM)® dedykowany jest początkującym adeptom sztuki zarządzania projektami, członkom zespołów projektowych, a także studentom chcącym potwierdzić swoją wiedzę i nakreślić drogę dalszego rozwoju zawodowego. Aby przystąpić do egzaminu certyfikującego należy spełnić minimalne wymagania określone przez PMI® dotyczące doświadczenia lub odpowiedniego wykształcenia. Z pmexperts przygotujesz się do tego egzaminu podczas Akademii PMP®.

Czym jest certyfikat PRINCE2®?

Certyfikat PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) poświadcza znajomość opartego na procesach podejścia do zarządzania projektami, które dostarcza łatwo dopasowywaną i skalowalną metodykę. Ma bardzo formalny charakter, z powodzeniem wykorzystuje się ją przy realizacji złożonych przedsięwzięć w modelu tradycyjnym. Nasze szkolenia z zakresu PRINCE2® prowadzone są na dwóch poziomach zaawansowania: PRINCE2® Foundation oraz PRINCE2® Practitioner.