Agile PM® Foundation

AgilePM® jest dojrzałą i pełnoprawną metodą, łączącą w sobie zarówno aspekty zarządzania projektem jak i wytwarzania produktu. Może być postrzegana jako podejście hybrydowe, mające z jednej strony zwinne, responsywne na zmiany, podejście do wytwarzania. Z drugiej strony, dobrze rozbudowaną warstwę zarządzania jakością, ryzykiem oraz monitorowania i kontroli, pozwalającą biznesowi zrozumieć zakres, charakterystykę i sposób rozwoju rozwiązania. AgilePM® jest kompletną metodą iteracyjno-przyrostowo – adaptacyjną, która może być stosowana w dowolnej branży. To podejście zachęca do tego, aby szczegóły pojawiały się z czasem, a tylko najbliższy horyzont czasowy był planowany z większą dokładnością. Pozwala to dynamicznie opowiadać na zmiany w wizji produktu czy też ewolucję otocznia biznesowego.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego:

+48-697-530-530

Szczegóły szkolenia

Czas trwania 2 dni (16h)
Poziom Podstawowy
Certyfikat Agile PM® Foundation + PMI® REP
Ilość punktów PDU w trójkącie kompetencji PMI®:
Leadership 3
Strategic and Business Managment 4
Technical Project Management 9
Suma 16

CELE SZKOLENIA:

 • nabędą wiedzę umożliwiającą uzyskanie certyfikatu AgilePM® Foundation
 • poznają techniki i narzędzia AgilePM® oraz będą potrafili zastosować je w praktyce
 • poznają cykl życia projektu prowadzonego zgodnie z AgilePM®

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

 • poznanie dojrzałej i kompletnej metody zwinnego działania, gotowej do wdrożenia w organizacji
 • miks zwinnego podejścia do procesu wytwórczego, z dobrymi praktykami zarządzania jakością oraz monitorowania i kontroli
 • gotowe do użycia narzędzia, metody i techniki, możliwe do zastosowania od razu po szkoleniu

KOMU POLECAMY SZKOLENIE?

 • osobom, które uczestniczą bądź zarządzają projektami w dowolnej branży
 • organizacjom szukającym skutecznej i kompletnej metody zwinnego podejścia do wytwarzania, dającej zarazem poczucie kontroli nad wynikami projektu
 • przedstawicielom biznesu, którzy chcą być aktywnymi i liczącymi się interesariuszami prac projektowych
 • osobom chcącym poznać jedną z wiodących metod zwinnego zarządzania projektami oraz uzyskać rozpoznawalny certyfikat z tej dziedziny

Interaktywne szkolenie przygotowujące do egzaminu Agile PM® Foundation

PROGRAM:

 • Filozofia, pryncypia i zmienne projektu
 • Przygotowanie do sukcesu projektu
 • Procesy AgilePM®
 • Role i obowiązki AgilePM®
 • Produkty AgilePM®
 • Kluczowe praktyki – MoSCoW i Timeboxing
 • Planowanie i kontrola w cyklu życia
 • Inne praktyki
 • Egzamin AgilePM® Foundation

Zapraszamy do udziału w naszym najnowszym szkoleniu i podzielenia się z nami Państwa opinią na jego temat 🙂

Zamówienie - wybór szkolenia (krok 1/4)

Wybierz czas i miejsce szkolenia:
Musisz wybrać przynajmniej jedno szkolenie

Wybierz miejsce szkolenia
Wybierz datę rozpoczęcia szkolenia

Zobacz także:

Dowiedz się o możliwości dofinansowania szkoleń

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych, więc nasze szkolenia mogą być dofinansowane z Powiatowego Urzędu Pracy.

Czym jest certyfikat PMP®?

Certyfikat Project Management Professional (PMP)® jest najbardziej uznanym na świecie programem certyfikacyjnym z dziedziny zarządzania projektami. Egzamin odbywa się w języku angielskim w postaci testu przeprowadzanego w zatwierdzonych przez PMI® centrach egzaminacyjnych. Aby móc do niego podejść, trzeba posiadać określone doświadczenie w pracy projektowej. Utrzymanie certyfikatu PMP® wymaga zebrania 60 punktów PDUs co 3 lata. W naszym portfolio najpopularniejszy jest cykl pięciu szkoleń przygotowujących do egzaminu PMP® - Akademia PMP®.

Czym jest certyfikat CAPM®?

Certyfikat Certified Associate in Project Management (CAPM)® dedykowany jest początkującym adeptom sztuki zarządzania projektami, członkom zespołów projektowych, a także studentom chcącym potwierdzić swoją wiedzę i nakreślić drogę dalszego rozwoju zawodowego. Aby przystąpić do egzaminu certyfikującego należy spełnić minimalne wymagania określone przez PMI® dotyczące doświadczenia lub odpowiedniego wykształcenia. Z pmexperts przygotujesz się do tego egzaminu podczas Akademii PMP®.

Czym jest certyfikat PRINCE2®?

Certyfikat PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) poświadcza znajomość opartego na procesach podejścia do zarządzania projektami, które dostarcza łatwo dopasowywaną i skalowalną metodykę. Ma bardzo formalny charakter, z powodzeniem wykorzystuje się ją przy realizacji złożonych przedsięwzięć w modelu tradycyjnym. Nasze szkolenia z zakresu PRINCE2® prowadzone są na dwóch poziomach zaawansowania: PRINCE2® Foundation oraz PRINCE2® Practitioner.