Agile Project Management

Pracując w środowisku innowacyjnych projektów, potrzebujesz maksymalnie elastycznej i jednocześnie skutecznej metodyki wspierającej realizację przedsięwzięć. Techniki zwinne, na których bazuje szkolenie Agile Project Management, przynoszą szybkie efekty i pozwalają dopasowywać się do zmiennego otoczenia, więc sprawdzają się zwłaszcza w złożonych projektach opartych na nowoczesnych technologiach. Sukces stosowania technik zwinnych zależy od konsekwentnego przestrzegania ściśle zdefiniowanych reguł, a także umiejętności ich dopasowania do specyfiki organizacji. Ta metodyka pozwala Ci na pracę krótkimi etapami, by móc szybko reagować na zmiany i modyfikować założenia według coraz to nowych wymagań klienta. Jest to gwarancja, by otrzymał on produkt finalny, który w pełni odpowiada jego bieżącym potrzebom i oczekiwaniom.

Szczegóły szkolenia

Czas trwania 2 dni (16 h)
Poziom Zaawansowany
Certyfikat PMI® REP
Ilość punktów PDU w trójkącie kompetencji PMI®:
Leadership 3
Strategic and Business Managment 4
Technical Project Management 9
Suma 16

CELE SZKOLENIA:

 • zdobycie wiedzy dotyczącej możliwości zastosowania metodyk zwinnych w różnych typach projektów, w tym projekty sprzedażowe, budowa oraz rozwój nowych produktów i ofert,
 • nabycie praktycznych umiejętności w zakresie intuicyjnych i prostych do wdrożenia  w codziennej pracy technik wywodzących się ze świata Agile,
 • przejście przez szeroki przekrój metod i technik zwinnych.

KORZYŚCI:

 • poznasz zasady i globalne standardy związane ze zwinnym zarządzaniem projektami według SCRUM oraz Atern/DSDM,
 • dowiesz się, jak budować zwinne zespoły projektowe oraz jakie obowiązki i specyficzne role przypisane są poszczególnym ich członkom,
 • będziesz potrafił‚ planować projekty prowadzone metodą zwinną, czyli planować wydania produktów i sprinty,
 • umiejętnie dostosujesz sposób raportowania prac i komunikacji, by wspierać zaangażowanie zespołu i rozumienie potrzeb klienta.

KOMU POLECAMY SZKOLENIA?

 • osobom szukającym inspiracji w wyborze ścieżki rozwoju zarządzania projektami,
 • kierownikom projektów, którzy chcą rozwinąć umiejętności prowadzenia projektów zwinnych,
 • członkom zespołów realizujących projekty,
 • kadrze kierowniczej,
 • osobom zainteresowanym innowacyjnymi technikami zarządzania projektami.

PROGRAM:

 • model Cynefin i dostosowywanie podejścia do zarządzania do sytuacji,
 • manifest Agile,
 • podejście Agile a tradycyjne metody zarządzania projektami,
 • przegląd najpopularniejszych metod,
 • cykl życia projektu zwinnego,
 • role i obowiązki członków zespołów projektowych,
 • zwinne planowanie i estymacja zadań w projekcie,
 • zbieranie i priorytetyzacja wymagań,
 • szacowanie rozmiaru i pracochłonności,
 • planowanie projektu, wydania, Iteracji i dnia,
 • śledzenie postępów,
 • kluczowe spotkania: stand-up, przegląd, retrospektywa
 • produkty zarządcze,
 • zwinne zarządzanie wymaganiami,
 • śledzenie postępów i komunikacja projektowa,
 • wybrane techniki zarządzania projektami zwinnymi w praktyce,
 • uzasadnienie biznesowe w projektach zwinnych,
 • analiza środowiska i ograniczeń projektu,
 • model Cynefin: system prosty, skomplikowany, złożony i chaotyczny,
 • zasadność stosowania technik Agile w każdej z wymienionych sytuacji,
 • przegląd najważniejszych technik i podejść zwinnych: SCRUM, Lean IT, Lean Startup, Kanban,
 • przegląd najpopularniejszych systemów certyfikacji: PMI ACP, PRINCE2 Agile.org (PSM, PSPO), Lean IT.

Zamówienie - wybór szkolenia (krok 1/4)

Wybierz czas i miejsce szkolenia:
Musisz wybrać przynajmniej jedno szkolenie

Wybierz miejsce szkolenia
Wybierz datę rozpoczęcia szkolenia

Advanced Agile Techniques

Dowiedz się o możliwości dofinansowania szkoleń

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych, więc nasze szkolenia mogą być dofinansowane z Powiatowego Urzędu Pracy.

Czym jest certyfikat PMP®?

Certyfikat Project Management Professional (PMP)® jest najbardziej uznanym na świecie programem certyfikacyjnym z dziedziny zarządzania projektami. Egzamin odbywa się w języku angielskim w postaci testu przeprowadzanego w zatwierdzonych przez PMI® centrach egzaminacyjnych. Aby móc do niego podejść, trzeba posiadać określone doświadczenie w pracy projektowej. Utrzymanie certyfikatu PMP® wymaga zebrania 60 punktów PDUs co 3 lata. W naszym portfolio najpopularniejszy jest cykl pięciu szkoleń przygotowujących do egzaminu PMP® - Akademia PMP®.

Czym jest certyfikat CAPM®?

Certyfikat Certified Associate in Project Management (CAPM)® dedykowany jest początkującym adeptom sztuki zarządzania projektami, członkom zespołów projektowych, a także studentom chcącym potwierdzić swoją wiedzę i nakreślić drogę dalszego rozwoju zawodowego. Aby przystąpić do egzaminu certyfikującego należy spełnić minimalne wymagania określone przez PMI® dotyczące doświadczenia lub odpowiedniego wykształcenia. Z pmexperts przygotujesz się do tego egzaminu podczas Akademii PMP®.

Czym jest certyfikat PRINCE2®?

Certyfikat PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) poświadcza znajomość opartego na procesach podejścia do zarządzania projektami, które dostarcza łatwo dopasowywaną i skalowalną metodykę. Ma bardzo formalny charakter, z powodzeniem wykorzystuje się ją przy realizacji złożonych przedsięwzięć w modelu tradycyjnym. Nasze szkolenia z zakresu PRINCE2® prowadzone są na dwóch poziomach zaawansowania: PRINCE2® Foundation oraz PRINCE2® Practitioner.